Workshop


EXTRA ONDERSTEUNING VOOR LEERONTWIKKELING

mei 2021 - Je kunt als school via het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) geld ontvangen voor de extra ondersteuning van de leerontwikkeling van de leerlingen. Op basis van de schoolscan die iedere school maakt, moeten scholen effectieve interventies kiezen van de 'menukaart' van OCW. Deze menukaart, met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen, is op 10 mei 2021 gelanceerd. De aandacht gaat bij deze interventies uit naar de interne kwaliteiten van de school en de steun voor leraren. Het is de bedoeling te zorgen voor een duurzaam effect.

Teamtraining & Toolbox Executieve Functies

De menukaart bestaat uit 6 doelgebieden. Doelgebied D is Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen. Zoals de menukaart aangeeft, zorgt aandacht voor Metacognitie en Zelfregulerend Leren voor een te verwachten groot effect (7 maanden leerwinst). De sterkte van bewijs voor effectiviteit van interventies op het gebied van metacognitie en zelfregulerend leren geeft op een schaal van 1 tot 5 een rating van 4. Er is dus alle reden voor jullie als school om te investeren in scholing van je personeel en het aanschaffen van passende materialen. Wij verzorgen graag de in-company training of teamtraining Executieve Functies. De toolbox EF BO zit vol met materialen en werkvormen die executieve vaardigheden stimuleren en versterken in het schoolse leven van leerlingen in het basisonderwijs.

Teamtraining Executieve Functies

Toolbox executieve Functies

Image